Vuosikokous 28.4.

Mahjong Finland ry. järjestää vuoden 2024 vuosikokouksen Espoossa sunnuntaina 28. huhtikuuta 2024 kello 15:00.

Kokouspaikka on Aalto Daigaku Maajanbu ry:n kerhohuone, Servinkuja 5B, Otaniemi. Lisäksi kokoukseen voi osallistua etänä Mahjong Finlandin Discord-kanavalla.

Osallistuminen on avoin kaikille Mahjong Finlandin jäsenyhdistysten jäsenille. Kullakin yhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni.

Kokousjärjestys:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (mukaanlukien jäsenyhdistysten ja -yhteisöjen edustajat)
 8. Valitaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
 9. Vuoden 2024 turnausaikataulun suunnittelu
 10. Muut kokouksen osallistujien esille tuomat asiat
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Espoossa 11.4.2024,

Konsta Lensu
Puheenjohtaja
Mahjong Finland ry